Prijava zlorabe
Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste se odločili za uporabo žvižgavke! V nadaljevanju podajamo par navodil za njeno varno uporabo. V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo.

Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v žvižgavko neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Upoštevajte, da uporaba intraneta lahko še posebej ogroža vašo anonimnost.
Da bi zavarovali sistem pred napadi, vas prosimo, da spodaj potrdite, da niste robot, kot je prikazano.
Prosimo vas, da za potrebe učinkovitejše obdelave vaše prijave označite ali napišete, na katero organizacijo se vaša prijava ali vprašanje nanaša.
Prosimo, izberite organizacijo, na katero se vaša prijava nanaša *
Žvižgavka je namenjena podajanju prijav ali vprašanj v zvezi:
  • s sumljivimi ravnanji, povezanimi z nameščanjem rezultatov tekmovanj,
  • z dopingom,
  • s kršitvami internih pravilnikov in kodeksov Olimpijskega komiteja Slovenije, vključno s finančnimi nepravilnostmi ter nezakonitimi ali neetičnimi ravnanji.
Olimpijski komite Slovenije bo prijave in vprašanja obravnaval po vnaprej določenem postopku in v okviru svojih pristojnosti. V kolikor posamična prijava ali vprašanje ni v pristojnosti OKS, bo zadeva posredovana pristojni organizaciji v nadaljnjo obravnavo, v kolikor jo bo OKS lahko opredelil na podlagi vsebine prijave ali vprašanja. Prijave in vprašanja povezana z dopingom bodo obravnavana s strani SLOADE.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Opis zlorabe *
Prosimo, čim bolj natančno opišite kršitev. Navedite tudi vse podatke, ki se vam zdijo pomembni in jih doslej še niste imeli priložnosti navesti.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Pred pripenjanjem preverite metapodatke v datotekah, ki lahko razkrijejo vašo identiteto. Predlagamo, da nam dokumente pošljete v pdf formatu ali pa v fizični kopiji na naslov OKS s pripisom vašega uporabniškega imena, ki vam bo dodeljeno ob zaključku oddaje prijave.
Kaj sledi?
Hvala za doslej posredovane informacije! Prijavo lahko oddate anonimno, lahko pa nam posredujete vaše podatke, kar nam bo olajšalo medsebojno komunikacijo. Vaših podatkov ne bomo posredovali nobeni organizaciji brez vašega izrecnega soglasja. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju uporabite pri prijavi za sledenje vaši prijavi.
Varovanje zaupnosti: brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno pristojne za obravnavanje vaše prijave.

Anonimnost: vsak prijavitelj lahko oda prijavo anonimno. OKS bo anonimne prijave obravnaval po enakem postopku kot prijave, v katerih prijavitelj razkrije svojo identiteto.
Uporabnik tega spletnega mesta soglaša in izrecno dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja aplikacije Žvižgavka in obravnave prijavljenih nepravilnosti in zlorab v športu. Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju Upravljalec) se kot upravljalec zavezuje te podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik z oddanim obrazcem soglaša, da je seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljalec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o uporabniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljalec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Podatki o prijavitelju
Spol
        
Stran 1 od 1