Prijava zlorabe
Varna uporaba aplikacije

V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas osebno lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v aplikacijo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki.

Obdelovanje osebnih podatkov

Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS), Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 230 60 00. Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Zug, Švica, za OKS. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Zabec.net d.o.o. v Sloveniji.
Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih in drugih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri OKS, SLOADO in Trusty AG, Zug, Švica. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni in drugi podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom.
Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje zlorab v športu, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja.
Da bi zavarovali sistem pred napadi, vas prosimo, da spodaj potrdite, da niste robot, kot je prikazano.
Prosimo vas, da za potrebe učinkovitejše obdelave vaše prijave oz. vprašanja označite ali napišete, na katero organizacijo se vaša prijava ali vprašanje nanaša.
Prosimo, izberite organizacijo, na katero se vaša prijava oz. vprašanje nanaša *
Žvižgavka je namenjena podajanju prijav ali vprašanj v zvezi:
  • s sumljivimi ravnanji, povezanimi z nameščanjem rezultatov tekmovanj,
  • z dopingom,
  • s kršitvami internih pravilnikov in kodeksov Olimpijskega komiteja Slovenije, vključno s finančnimi nepravilnostmi ter nezakonitimi ali neetičnimi ravnanji.
Olimpijski komite Slovenije bo prijave in vprašanja obravnaval po vnaprej določenem postopku in v okviru svojih pristojnosti. V kolikor posamična prijava ali vprašanje ni v pristojnosti OKS, bo zadeva posredovana pristojni organizaciji v nadaljnjo obravnavo, v kolikor jo bo OKS lahko opredelil na podlagi vsebine prijave ali vprašanja. Prijave in vprašanja povezana z dopingom bodo obravnavana s strani SLOADE.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Opis zlorabe *
Prosimo, čim bolj natančno opišite kršitev. Navedite tudi vse podatke, ki se vam zdijo pomembni in jih doslej še niste imeli priložnosti navesti.
Za uspešno obravnavo vaše prijave je pomembno, da navedete čim več podatkov, ki so vam znani v zvezi z zadevo. Vsebine, ki jih v prijavi morate navesti, so označene z zvezdico in brez njihovega vnosa s postopkom ne boste mogli nadaljevati. Vnos ostalih vsebin je prav tako zaželen, vendar jih lahko preskočite, v kolikor vam niso znane in nadaljujete s postopkom oddaje prijave.
Pred pripenjanjem preverite metapodatke v datotekah, ki lahko razkrijejo vašo identiteto. Predlagamo, da nam dokumente pošljete v pdf formatu ali pa v fizični kopiji na naslov OKS s pripisom vašega uporabniškega imena, ki vam bo dodeljeno ob zaključku oddaje prijave.
Kaj sledi?
Hvala za doslej posredovane informacije! Prijavo lahko oddate anonimno, lahko pa nam posredujete vaše podatke, kar nam bo olajšalo medsebojno komunikacijo. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, ki ju uporabite pri prijavi za sledenje vaši prijavi. Anonimne prijave bomo obravnavali po enakem postopku kot prijave, v katerih prijavitelj razkrije svojo identiteto.
Varovanje zaupnosti: brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno zadolžene za obravnavanje vaše prijave, razen v primerih, ko bi to zahtevali pristojni državni organi.

Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, SLOADO in Trusty AG, Zug, Švica. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje zlorab v športu, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja.

Kot posameznik imate pravico seznaniti se z vašimi osebnimi podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom, kot je naveden zgoraj. Zoper obdelavo je dopustna pritožba Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Podatki o prijavitelju
Stran 1 od 1