Varna uporaba aplikacije

V primeru, da ne želite razkriti svoje identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne oddate takšnih podatkov, ki bi vas osebno lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v aplikacijo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki.

Obdelovanje osebnih podatkov

Upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS), Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, telefon: +386 1 230 60 00. Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje Trusty AG, Zug, Švica, za OKS. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Zabec.net d.o.o. v Sloveniji.
Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih in drugih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri OKS, SLOADO in Trusty AG, Zug, Švica. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni in drugi podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom.
Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za izvajanje zakonitega interesa preiskovanja in sankcioniranje zlorab v športu, oziroma podajanja pojasnil na postavljena vprašanja.
Da bi zavarovali sistem pred napadi, vas prosimo, da spodaj potrdite, da niste robot, kot je prikazano.

Prijava